Karttulan Fysioterapia Oy
Kissakuusentie 2 - 4
72100 Karttula
┬╗ Kartta

Puh. 017 - 383 1633 / 044 - 057 6838
eMail: posti@karttulanfysioterapia.fi