HRV STRESSINMITTAUS

Karttulan Fysioterapia Oy:n työhyvinvointipalvelu Hei Kuinka Voit ja Livtec Oy
tarjoavat yhdessä henkisen sekä fyysisen kuormituksen ja palautumisen
tasapainoa mittaavaa Livtec HRV analyysia.


Tämä hyvinvoinnin kuumemittariksi luonnehdittava analyysi on suunnattu
erityisesti työntekijöille, joihin kohdistuu voimakasta henkistä tai fyysistä
kuormitusta, urheilijoille sekä ruuhkavuosia eläville. Analyysi yhdessä
asiantuntijapalautteen kanssa auttaa tiedostamaan ja ymmärtämään omaan
jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä ja näin hallitsemaan omaa stressiään.
Työuupumisen ennaltaehkäiseminen ja hoito.

Tutustu mittaukseen!